Zbliżenia. Roxi - Rybka - Sepe - Chazme718 - Frej - Kołodziejczyk
Od 2 sierpnia 2012 do 6 września 2012