Joseph Kapelyan: Abstrakcja Mistyczna

Termin i miejsce wystawy:
Godziny otwarcia:
Na wystawie monograficznej prezentujemy prace z późniejszego okresu twórczości artysty. W latach 90. Kapelyan tworzył obrazy abstrakcyjne z elementami geometrii, na których przeplatał fragmenty i wycinki otaczającej go rzeczywistości. Jego burzliwe losy sprawiły, iż stał się pomostem pomiędzy dwoma kulturami – rodzimą białoruską oraz izraelską. Bogactwo doświadczeń artysty można bez problemu odnaleźć na jego płótnach pełnych odniesień do judaizmu, prawosławia, sztuki dawnej, ale także do współczesności. Krytycy izraelscy często podkreślają nonkonformizm oraz nieskrępowaną  wyobraźnię Kapelyana. Wszystkie te elementy składają się na niezwykłe oeuvre, którego reprezentacyjny fragment prezentujemy na wystawie.
Joseph Kapelyan jest artystą białoruskiego pochodzenia, który obecnie mieszka i tworzy w Tel Awiwie. Urodzony w 1936 roku, pierwsze lata spędził na owładniętym wojną Uralu. Artystyczne wykształcenie uzyskał w Szkole Sztuk Pięknych w Leningradzie, gdzie studiował w latach 1952-56.  Niedługo potem został wcielony do armii i przeniesiony do Kobrynia usytuowanego w zachodniej części Białorusi. Na początku lat 60. Kapelyan podjął decyzje o kontynuacji edukacji artystycznej. Dyplom w Mińsku uzyskał w 1966 roku. W tym okresie dużo podróżował, odwiedził m.in. Kaukaz, Krym, Kazachstan i Finlandię. W 1973 roku zawitał do Polski. Na początku lat 80. artysta wyemigrował do Izraela, gdzie podjął  pracę wykładowcy  w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie w Tel-Awiwie.
W sztuce Kapelyana widoczna jest chęć oderwania się od akademickich ograniczeń oraz sztywnych zasad. Artysta unika podążania za trendami czy artystycznymi szkołami, do których należność oznaczałaby poddanie się jakimkolwiek sztywnym regułom logiki. Konsekwentnie poszukuje swojego indywidualnego stylu. W malarstwie Kapelyana krytycy doszukują się humanistycznego podejścia, bowiem  dominującym motywem jego wypowiedzi artystycznej jest stan człowieka we wszechświecie. Wychodzące spod jego pędzla pejzaże, martwe natury, fantastyczne oraz mistyczne obrazy są metaforycznymi przedstawieniami pragnienia doznania najgłębszych ludzkich emocji.
Linia oraz geometria są najważniejszymi środkami ekspresji i elementami kompozycyjnymi w sztuce artysty. To właśnie linie, które nieraz jawią się jako szkicowe, są najczystszymi oraz najdokładniejszymi manifestacjami emocjonalnego, intelektualnego oraz estetycznego wyrazu. Artysta posługuje się linią jako konturem, a nieraz w celu oddania ruchu. Ów zabieg ma swoje początki w jego nieskrępowanej wyobraźni. To właśnie mocno zarysowany kontur oraz geometria są elementami łączącymi prace z lat 90. Artysta poprzez geometryczną harmonię opowiada historie o losach człowieka.

Lista obiektów (16)

Autor
Typ obiektu
Technika
Sortowanie
3
Joseph Kapelyan
z cyklu "Bramy", 1992
olej/płótno, 70 x 50 cm
Cena: 4 000 zł
6
Joseph Kapelyan
"Movement" ("Ruch"), 1995
olej/płótno, 80 x 70 cm
Cena: 7 500 zł
8
Joseph Kapelyan
"Peace (Shalom)" ("Pokój (Shalom)"), 1995
olej, ołówek/płótno, 60 x 49,5 cm
Cena: 4 000 zł