Jerzy Nowosielski. Rysunek, malarstwo, grafika.
Od 24 maja 2010 do 25 czerwca 2010