Cerkiewki. Jerzy Nowosielski.
Od 6 września 2010 do 9 października 2010