ARTYSTYCZNY RÓD KOSSAKÓW
Od 21 lipca 2008 do 1 września 2008