Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Cena wylicytowana: 3 500 zł

litografia/papier, 42 x 32 cm
sygnowany na kamieniu wewnątrz kompozycji: 'Z. Stryjeńska'
sygnowany na kamieniu wewnątrz kompozycji: ‘Z. Stryjeńska’. Plansza 22 z teki Zofii Stryjeńskiej ‘Polish Peasants’ Costumes’.
Na odwrociu opis: ‘COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI’
ID: 78441
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2008, poz. V. I. 4. Zofia Stryjeńska ‘Polish Peasants’ Costumes’. With Introduction and notes by Dr. Thadee Seweryn Curator of Etnographical Museum in Cracow, Nice (France) 1939, s. 359 (il.)