Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
51

Cena wylicytowana: 3 500 zł

litografia/papier, 42 x 32 cm
sygnowany na kamieniu wewnątrz kompozycji: 'Z. Stryjeńska'
sygnowany na kamieniu wewnątrz kompozycji: ‘Z. Stryjeńska’. Plansza 22 z teki Zofii Stryjeńskiej ‘Polish Peasants’ Costumes’.
Na odwrociu opis: ‘COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI’
ID: 78441
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2008, poz. V. I. 4. Zofia Stryjeńska ‘Polish Peasants’ Costumes’. With Introduction and notes by D Thadee Seweryn Curator of Etnographical Museum in Cracow, Nice (France) 1939, s. 359 (il.)