Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Wyciąg na Kasprowy Wierch, po 1935
Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Rafał Malczewski (1892 Kraków - 1965 Montreal)
Wyciąg na Kasprowy Wierch, po 1935

Cena wylicytowana: 50 000 zł

akwarela/tektura naklejona na sklejkę, 49,9 x 61,3 cm
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
ID: 71694
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • Foxingi na licu. Stan średni.
  • Odgrzybiona?
Więcej informacji
„Każdy człowiek – pisał – który długie lata spędził w Zakopanem, widział jego lepsze i gorsze czasy, zna jedyność tej miejscowości w Polsce i nasłuchał się rozlicznych opinii, życzeń i złorzeczeń, marzy o tym, by Zakopane, łącząc tę niesamowitą piękność gór, pagórków, ukrytych wśród nich czarownych osiedli; ten niewyczerpany teren wędrówek dalszych i bliższych wraz z oazą sportu, zabawy, życia intelektualnego wyrosło naprawdę na miarę sezonowej stolicy Polski”.

Rafał Malczewski [w:] Dorota Folga-Januszewska, Teresa Jabłońska, Zakopane w czasach Rafała Malczewskiego, tom 2, Olszanica 2006, s. 8