Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Krystyna Wróblewska (1904 - 1994)
Teka tatrzańska. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej, 1947
Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
49
Krystyna Wróblewska (1904 - 1994)
Teka tatrzańska. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej, 1947

Cena wylicytowana: 800 zł

drzeworyt/papier, 17,9 x 13,4 cm (zadruk)
Teka tatrzańska z wierszem wstępnym Leopolda Staffa.
Wydawnictwo Horyzont, Kraków, 1947.

Drzeworyty w tece:
1) „Pod Krywaniem”; 2) Dolina Białej Wody
3) Wodogrzmoty Mickiewicza; 4) Murań; 5) Taniec góralski
6) Kapliczka w Płazówce; 7) Hala Gąsienicowa
Ponadto na okładce „Gewont”, na karcie tytułowej „Morskie Oko”
oraz inicjał „W” na karcie wstępnej z wierszem Leopolda Staffa.
Odbito 1200 egzemplarzy numerowanych, z oryginalnych klocków gruszkowych,
składał S. Obtułowicz, tłoczył W. Makoś. Egzemplarz nr 866.
ID: 78909
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • Dobry, niewielkie naderwanie brzegu okładki i niewielkie zaplamienia na okładce, karcie tytułowej oraz drzeworytach.