Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Tańce polskie. Teka jedenastu rotograwiur, 1927
Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
52
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Tańce polskie. Teka jedenastu rotograwiur, 1927

Cena wylicytowana: 13 000 zł

papier, 39,5 x 29,5 cm
sygnowany na płycie p.d.: 'Z. STRYJEŃSKA', datowany l.d.: '1927'
Kompletna teka zawierająca 11 plansz w twardej oprawie. Każda plansza poprzedzona jest zapisem nutowym przedstawianego tańca. Słowem wstępnym opatrzył Artur Schroeder. Obwoluta płócienna według rysunku B. Krzyżanowskiej. Teka stworzona na podstawie prac Zofii Stryjeńskiej namalowanych w Zakopanym w 1927.
Druk i nakład Drukarni Narodowej w Krakowie, 1929.
ID: 78963
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • b. dobry
Literatura
  • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Katalog wystawy indywidualnej, Muzeum narodowe w Krakowie, Kraków 2008, poz. VI.I.I.24, s. 371-372