Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 13 000 zł

drewno, 140 x 44 cm, śr.:35 cm
sygnowany na podstawie: 'P. SZCZERBA'
ID: 79171
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Z wystawy zakopiańskich rzeźbiarzy, "Gazeta Krakowska", nr 24, 29.01.1960 (il.)
Wystawiany
  • Wystawa 12 zakopiańskich plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, styczeń 1960, Zakopane