Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
50

Cena wylicytowana: 4 500 zł

litografia barwna/papier, 39,5 x 50 cm
sygnowany na kamieniu wewnątrz kompozycji: 'Z. Stryjeńska'
Plansza 24 z teki Zofii Stryjeńskiej 'Polish Peasants' Costumes'. With Introduction and notes by Dr. Thadee Seweryn Curator of Etnographical Museum in Cracow, Nice (France) 1939. Wyd. C. Szwedzicki 1939.
Na odwrociu opis: 'COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI'
ID: 42692
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.