Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 6 500 zł

drewno, 73 x 31 x 27 cm
sygnowana z tyłu u dołu: 'H.BURZEC'
drewno jesionowe
ID: 79148
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Henryk Burzec – rzeźba – w setną rocznicę urodzin artysty, Zakopane, kwiecień-maj 2019, s.15 (il.)
Wystawiany
  • Henryk Burzec – rzeźba – w setną rocznicę urodzin artysty, Zakopane, kwiecień-maj 2019