Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Szkoła zakopiańska
Krakowiak, 1934
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Szkoła zakopiańska
Krakowiak, 1934

Cena wylicytowana: 30 000 zł

snycerka/drewno, 48,5 x 21 x 19 cm
datowany na podstawie: '30.VI 1934 '
ID: 80252
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Sztuka plastyczna górali jest stylem oczywiście nie w znaczeniu stylu historycznego jak np. barok, ale jako całokształt form odrębnych, które góral stwarzał i niemi się otaczał. Począwszy od studni, a skończywszy na kościele w architekturze, od czerpaka do kredensu w sprzętarstwie, w całym stroju, garncarstwie, malarstwie i rzeźbie góral posiada własne i piękne formy, którymi się posługuje w sposób odrębny od innych narodów (…)”. Władysław Skoczylas, O Sztuce Górali, „Pani” 3, Nr 8/9, s. 16