Zakopane, Zakopane! (wyniki)
30 grudnia 2019 godz. 16:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 3 500 zł

kreda/papier , 20,5 x 25,9 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i opisany nieczytelnie p.d.: ‘Rafał Malczewski (…)’
ID: 79816
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Krzysztofa Malczewskiego
  • dom aukcyjny Desa Unicum, listopad 2013
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Ponieważ wewnętrzny pęd, przymus i radość tworzenia towarzyszą mi dotąd stale, sądzę, iż brak przywiązania do tego, co zrobione, nie jest niczym karygodnym”.

Rafał Malczewski, Moje malarstwo, „Plastyka”, nr 1, 1930, s. 4