XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00

Marek Sobczyk (ur. 1955, Warszawa)
O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, 1992 r.
* Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37
Marek Sobczyk (ur. 1955, Warszawa)
O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, 1992 r.

* Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 180 x 202 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Marek Sobczyk | O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt 1992 | 180 x 202'WYSTAWIANY: - Marek Sobczyk, Uproszczenie sztuki, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni o/MN w Warszawie, 1996 (repr. w kat. poz.14) - Marek Sobczyk, Dokładność i Doskonałość obrazu, Galeria Sztuki Współczesnej BUNKIER SZTUKI w Krakowie, 2001.LITERATURA: "GRUPPA" Galeria Zachęta, katalog wystawy, Warszawa 1992, s. 42.Studia odbył w ASP w Warszawie w latach 1975-1980 w pracowni Stefana Gierowskiego. Na początku lat 80. malował abstrakcyjne, wielobarwne kompozycje złożone z powtarzalnych elementów bądź uproszczonych, syntetycznych kształtów naturalnych. W 1983 związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach, współredagując też jej pismo “Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne. W początku lat 80. malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego (Gandzia, 1983), podejmując też charakterystyczną dla tego czasu i kręgu tematykę “indiańską” jako aktualną metaforę. Poza malarstwem artysta tworzy instalacje i obiekty przestrzenne. Pisze teksty teoretyczne i literackie. W 1997 wyszła jego książka pt. "Uproszczenie sztuki", wydana przez Galerię Zderzak. Zajmuje się też grafiką wydawniczą i reklamową, od 1991 współpracując z Piotrem Młodożeńcem w spółce autorskiej Zafryki. W latach 1991-1996 wspólnie z Jarosławem Modzelewskim prowadził prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. Prezentowana praca swoim tytułem, a także kompozycją nawiązuje do drzeworytów jednego z najwybitniejszych grafików japońskich, Ohara Shoson (Koson, Hoson, 1877-1945), który w latach 30. XX w. kontynuował wielką tradycję drzeworytu japońskiego w ramach tzw. Szkoły Shij?. Dzięki wystawom w Muzeum w Toledo w 1930 i 1936 artysta był bardzo popularny na Zachodzie, gdzie sprzedawał z sukcesem swoje grafiki.Estymacja: 28 000 - 40 000 zł