XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 21 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 21 000 zł

relief, akryl/płyta pilśniowa, 44 x 44 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '1983 | H. Stażewski'W latach 1913 – 1919 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. We wczesnym okresie twórczości malował martwe natury. W 1923 roku uczestniczył w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie, inicjującej polski ruch konstruktywistyczny. Był jednym z założycieli awangardowego ugrupowania Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów (1924-26) oraz, kontynuujących jego założenia programowe, grup Praesens (1926-29) i „a.r.” (1929-36). Był ważną postacią światowej awangardy, członkiem międzynarodowych ugrupowań Cercle et Carre (od 1930 r.) oraz „Abstraction – Creation” (od 1931). Uczestniczył w wystawach na całym świecie: Centre George Pompidou - Paryż, Royal Academy – Londyn, MOMA – Nowy Jork i w wielu innych.Estymacja: 22 000 - 26 000 zł