XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 6 500 zł

technika mieszana/papier naklejony na płótno, 38 x 48 cm
POCHODZENIE: Galleria dell'Obelisco, Rzym, WłochyMarian Warzecha to artysta nieprzeciętny, związany z Grupą Krakowską od roku 1957. Był malarzem związanym z kręgiem artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora, z którym zetknął się po raz pierwszy w 1949 roku.  W latach 1947 - 48 tworzył swoje pierwsze oryginalne kompozycje kolażowe, harmonijnie łącząc ze sobą głównie fragmenty reprodukcji i rysunków przedstawiających różne urządzenia techniczne: "Maszyny antropomorficzne", "Rośliny mechanomorficzne", "Krajobrazy technomorficzne" i "Figury technomorficzne". Później studiował w ASP malarstwo (w latach 1948-50), później scenografię (1952-56), a także etnografię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtworzył reaktywowaną w roku 1957 Grupę Krakowską. Brał udział w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957 oraz w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w roku 1966. Był również inicjatorem konwersatorium "Sztuka - Religia - Nauka", realizowanego przy wsparciu Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1983-89. Debiut wystawienniczy artysty miał miejsce w 1956 roku, w krakowskim Domu Plastyków, w antrakcie przedstawienia "Mątwy" Witkacego firmowanego przez Teatr Cricot 2. Następne ekspozycje indywidualne odbyły się między innymi w: nowojorskiej Zabriskie Gallery (1961), rzymskiej Galleria L'Obelisco (1964), nowojorskiej Bonino Gallery (1973), krakowskiej Galerii Pi (1974), także krakowskiej Galerii Pawilon (1975, 1976), chełmskiej Galerii 72 (1977), krakowskiej Starmach Gallery (1996, 2002).Estymacja:  18 000 - 26 000 zł