XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00

* Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38

* Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 136 x 190 cm
sygnowany i opisany na odwrociuLITERATURA: Roberto Gnozzi – Jarosław Modzelewski, katalog wystawy, [teksty: Maurizio Calvesi, Krzysztof Karasek], Galeria Spicchi dell’Est, Roma X .– XI.1992, Rzym 1992, s. 27 (reprodukcja).Studiował w warszawskiej ASP – w 1980 r. obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem ”Gruppy”, z którą wystawiał w latach 1983 – 92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci ”Ekspresji lat 80-tych”. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90-te, za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90-tych prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. Stale wystawia m. in. w Galerii Zderzak w Krakowie.Estymacja: 60 000 - 70 000 zł