XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00

* Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20

* Cena wylicytowana: 7 000 zł

tempera/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'JAN MŁODOŻENIEC'opisany na odwrociu: 'JAN MŁODOŻENIEC | Boulevard Rabelais | tempera, maj 2000'Studiował w latach 1948-55 w Katedrze Grafiki i Plakatu, prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego na ASP w Warszawie. Od 1953 był związany z Centralą Wynajmu Filmów, której mecenat pozwolił przetrwać najgorsze lata socrealizmu przyszłym koryfeuszom „polskiej szkoły plakatu”. Młodożeniec, podobnie jak inni projektanci plakatu w tym okresie, przemycał w swych pracach elementy ikonograficzne i cechy stylistyczne niedopuszczalne w sztuce oficjalnej (deformacja, metaforyczny skrót o nie zawsze „słusznej” wymowie, pesymizm itd.). W następnych latach artysta wypracował własny, powszechnie rozpoznawalny styl plakatu, bazujący na uproszczonym rysunku, stosowaniu wyraźnie wyodrębnionych grubym konturem kształtów oraz dużych płaszczyznach kontrastujących kolorów, co zbliżało jego prace do sztuki ludowej. Estymacja: 12 000 - 14 000 zł