XX Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
22 września 2011 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
80

Cena wylicytowana: 10 000 zł

tempera/płótno, 60 x 50 cm
 
sygnowany l.g.: 'JAN
MŁODOŻENIEC'
opisany na odwrociu: 'JAN
MŁODOŻENIEC | Picasso (7) | tempera maj 2000 '
 
 
Studiował w latach 1948-55
w Katedrze Grafiki i Plakatu, prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego na ASP w
Warszawie. Od 1953 był związany z Centralą Wynajmu Filmów, której mecenat
pozwolił przetrwać najgorsze lata socrealizmu przyszłym koryfeuszom „polskiej
szkoły plakatu”. Młodożeniec, podobnie jak inni projektanci plakatu w tym
okresie, przemycał w swych pracach elementy ikonograficzne i cechy stylistyczne
niedopuszczalne w sztuce oficjalnej (deformacja, metaforyczny skrót o nie
zawsze „słusznej” wymowie, pesymizm itd.). W następnych latach artysta
wypracował własny, powszechnie rozpoznawalny styl plakatu, bazujący na
uproszczonym rysunku, stosowaniu wyraźnie wyodrębnionych grubym konturem
kształtów oraz dużych płaszczyznach kontrastujących kolorów, co zbliżało jego
prace do sztuki ludowej.