Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Marcin Maciejowski (ur. 1974, Babice k. Krakowa)
"Pan Ireneusz pokazuje zasupłaną prezerwatywę", 2000
Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Marcin Maciejowski (ur. 1974, Babice k. Krakowa)
"Pan Ireneusz pokazuje zasupłaną prezerwatywę", 2000

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 52,5 x 44,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'MARCIN MACIEJOWSKI 00 r.'
ID: 80921
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.