Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 4 200 zł

serigrafia/papier, 56 x 46 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: '75/100 Sasnal 2010'
ID: 77088
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.