Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 5 000 zł

olej/tektura, 21 x 26 cm
sygnowany p.d.: 'SE'
na odwrociu nalepka wystawowa z Lipert Gallery w Nowym Jorku
ID: 81192
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystawy, Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, A/45
Wystawiany
  • Stanisław Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja 14 czerwca 1986