Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 18 000 zł

tempera/tektura, 115,5 x 107 cm
sygnowany i datowany l.d.: '[znak autorski] | TERESA | ROSZKOWSKA | 1947'
opisany na odwrociu: 'CZERWIEC | 1947 | KĄPIEL | 107 x 115'
ID: 80153
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.