Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 400 zł

akwarela, tusz/papier, 16,5 x 22,5 cm
sygnowany p.d. cyrylicą: 'CM'
na odwrociu, na passe-partout pieczątka artysty: 'STANISŁAW DAWSKI | POLOGNE'
ID: 61567
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.