Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 900 zł

akwarela, tusz/papier, 23 x 17 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem cyrylicą l.d.: 'CM'
na odwrociu, na passe-partout pieczątka artysty: 'STANISŁAW DAWSKI | POLOGNE' oraz opisany: cm (Stanisław) | prof Stanisław Dawski +1990 | - cykl 'Erotica" | c. 1941 - Lwów'
ID: 61570
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.