Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 140 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: '2008| E. DWURNIK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2008 | E. DWURNIK | CZERWONE | TULIPANY | NR: XXIII [w prostokącie] - 241 [w prostokącie]- 3882 -'
ID: 80499
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.