Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 22 000 zł

tusz, ołówek/papier, 14 x 9 cm (arkusz)
na odwrociu naklejka z Galerii Foksal z opisem pracy
ID: 78250
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Wiesława Borowskiego