Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 320 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 320 000 zł

olej/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jerzy Nowosielski 1982 | "AKT NAD MORZEM"'
na odwrociu naklejka z Galerii Starmach w języku angielski, papierowa naklejka wywozowa w języku angielskim, naklepka domu aukcyjnego AGRA ART oraz nalepka Galerii Grafiki i Plakatu
ID: 65459
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do pracy dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Nowosielskich w Krakowie
Literatura
  • Kunst uit Krakau - Nowosielski, Chromy, Bandurka, katalog wystawy, ABB-Galerij, Leuven,1992, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Kolekcja Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków, 1983
  • Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, BWA, Katowice, 1989
  • Kunst uit Krakau - Nowosielski, Chromy, Bandurka, ABB-Galerij, Leuven, 1992
  • Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Galeria Starmach, Kraków, 1992
Więcej informacji
Kobiety Nowosielskiego wydają się odrębnym gatunkiem – ich ciała są mocno zarysowane, mają charakterystycznie wydłużone kończyny, pociągłe twarze o owalnym kształcie, ciemne ,migdałowe oczy i ciepły odcień skóry. Długie, smukłe sylwetki postaci można przypisać ikonopisarskiej pasji artysty. Natomiast wysublimowany erotyzm, spowijający kobiece przedstawienia Nowosielskiego, pochodzi z jego szczególnej, nieukrywanej fascynacji płcią przeciwną. Jak pisała Julia Deluga: „Kobieta zajmuje w twórczości artysty miejsce szczególne. Nowosielski często mawiał, że jest ona dla niego tajemnicą, a co za tym idzie – niegasnącym źródłem inspiracji i poszukiwań. Kobieta pojawia się u malarza w rozmaitych sytuacjach i pozach często wielokrotnie powtarzanych, ale za każdym razem odsłaniających jakiś nowy aspekt kobiecości” (Julia Deluga, Realizm bytów subtelnych, [w:] Jerzy Nowosielski. Byty subtelne, [red.]Agnieszka Dela-Kropidłowska, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole 2013).Kobiety w pracach artysty przyjmują najróżniejsze pozy – zawsze pełne w dzięku i zharmonizowane z otoczeniem. Co więcej, przestrzeń, w jakiej odnajdujemy malowane przez artystę dziewczyny, wydaje się z nimi współistnieć. Wymyka się zasadom perspektywy linearnej, co nie znaczy, że zastępuje ją jakiś inny konkretny system przedstawiania głębi. Artysta buduje przestrzeń z barw i form, łączy płaszczyznowość obrazu z iluzorycznym trzecim wymiarem przedstawionej rzeczywistości. W prezentowanej pracy to postać dziewczyny – a nie żaden znikający punkt – zdaje się organizować strukturę obrazu. W późniejszej twórczości Nowosielski z coraz większym zdecydowaniem czynił z kobiecych ciał nadrzędny element kompozycji –element, który definiował przestrzeń i pozycję wszelkich innych form w dziele.