Sztuka Współczesna. Surrealizm i Metafora (wyniki)
28 listopada 2019 godz. 20:00

Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Rośliny wszystkożerne", 1989
Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
204
Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Rośliny wszystkożerne", 1989

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 45 x 61 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. Rosenstein 1983'
na odwrociu opisany: 'ROŚLINY | WSZYSTKOŻERNE | 61 x 45'
ID: 78292
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Staram się o to, by wszystko co robię, było dla mnie samej niespodziewane (…), by to, co niespodziewane ożywiało nie tylko człowieka, ale i społeczność”. – ERNA ROSENSTEIN