Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
25 kwietnia 2019 godz. 19:00

Andrzej Żurek (ur. 1960)
Kompozycja z rybami, 2007
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
60
Andrzej Żurek (ur. 1960)
Kompozycja z rybami, 2007

Cena wylicytowana: 500 zł

tusz, gwasz/papier, 20 x 28 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany wewnątrz kompozycji: 'ANDRZEJ ŻUREK 2007'
ID: 67355
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.