Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
10 maja 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 5 500 zł

tusz, kolaż/papier, 42 x 29,5 cm
na odwrociu stempel autorski
ID: 59730
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.