Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
64

Cena wylicytowana: 4 000 zł

pastel, węgiel/papier, 44 x 31 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sempoliński | Nieborów, marzec 2008 | Autoportret'
ID: 78678
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.