Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 2 000 zł

akwarela, gwasz, tempera/papier, 30 x 21 cm
na odwrociu potwierdzenie autentyczności przez Teresę Starowieyską oraz pieczęć autorska
ID: 81699
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.