Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Kazimierz Mikulski (1918 Kraków - 1998 Kraków)
Projekt scenografii do przedstawienia „Noc cudów”, 1955
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41
Kazimierz Mikulski (1918 Kraków - 1998 Kraków)
Projekt scenografii do przedstawienia „Noc cudów”, 1955

Cena wylicytowana: 6 000 zł

gwasz/tektura, 24 x 26 cm
na odwrocie napis kredką i długopisem: Noc cudów / 1955 r
Przedstawienie „Noc cudów” (Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska, Kraków, 1955 - wg Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, reż. Zofia i Władysław Jarema, dekoracje i maski K. Mikulski i J. Skarżyński)
ID: 82825
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Lecz lepiej zaufać prawom poezji, gdyż Mikulski jest w pierwszym rzędzie lirycznym poetą pięknej baśni. I był nim, zanim stał się malarzem i scenografem i zanim napisał swój pierwszy wiersz”.

Jerzy Madeyski