Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
45

Cena wylicytowana: 4 000 zł

olej/tektura, 46 x 33 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sienicki | Jacek | "Dachy" | ol. tektura | 1999' oraz dedykacja na odwrociu
ID: 81566
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.