Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 5 500 zł

gwasz/papier, 66 x 45 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Hałas 04''
ID: 71365
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.