Sztuka Współczesna. Prace na papierze (wyniki)
27 lutego 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
39

Cena wylicytowana: 2 600 zł

mieszana/papier, 21 x 29 cm
sygnowany i opisany u dołu: 'F Starowieyski 1688 K'
ID: 71442
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.