Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 lutego 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 3 200 zł

tusz, długopis/papier, 29 x 20 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczęcie: 'EX LIBRIS | Ewa & Marek Pietkiewicz', 'FUNDACJA OPALKA'
ID: 62762
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Roman Opałka, Katalog wczesnych prac, Fundacja Opałka, Warszawa 1998, s. 67, poz. 232 (il.)
Więcej informacji
"Artysta, który reprezentuje autentyczną wartość i własne zdanie, pozostanie odkryty, choćby się schował w szpitalu wariatów". Roman Opałka