Sztuka Współczesna. Prace na papierze. (wyniki)
21 lutego 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
68

Cena wylicytowana: 5 000 zł

tempera/papier, 34 x 24,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.g.: 'JAN MŁODOŻENIEC'
ID: 65622
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.