Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Niekończący się rejestr", 1987
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Niekończący się rejestr", 1987

Cena wylicytowana: 12 000 zł

kredka/papier , 40 x 30 cm
sygnowany i datowany ołówkiem śr.d.: 'JTarasin 1987.'
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: 'Jan Tarasin 87 | Niekończący się rejestr'
ID: 59833
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Malarstwo jest dla mnie czymś w rodzaju notatnika. (…) Formy przypominają nieokreślone do końca embriony, ale nie chcę ich zanadto komplikować (…). Chcę zatrzymać je w takim momencie, kiedy wszystko się jeszcze może zdarzyć, kiedy wszystko jeszcze przed nami”. Jan Tarasin