Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
77

Cena wylicytowana: 5 500 zł

akwarela, tusz/papier, 34 x 21 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu nalepka z Musée d'Art Moderne de São Paulo z opisem obrazu
ID: 81698
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Musée d'Art Moderne de São Paulo, wrzesień grudzień 1961