Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
39

Cena wylicytowana: 22 000 zł

akwarela, gwasz, kredka/papier, 64 x 49 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Lebenstein 73'
na odworciu naklejka z opisem pracy z MB-XL Contemporary & Modern n oraz naklejka z opisem pracy z Galerie Jan de Maere
ID: 83760
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić widzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni”. Jan Lebenstein

Jednym z głównym miejsc w twórczości artysty zajmowała „lekcja zoologii”, powstała w 1972 wersja mitu o korzeniach animalistycznej natury człowieka. Artysta z umiłowaniem podkreślał biologiczno-fizjologiczne uwarunkowania ludzkiej natury oraz zmysłowości. Pasjonował się w odczytywaniu archetypów i zagłębianiu się w ich kulturową genezę oraz ze szczególnym zainteresowanie badał wątki oraz aspekty erotyczne oraz tanatologiczne. Narracja, którą prowadzi Lebenstein, to opowieść o kondycji współczesnego człowieka, prace są formalnie zbliżone, ale ubrane w inną tematykę – od abstrakcji po wątki ze Starego i Nowego Testamentu. Jest to historia mroczna, dotykająca ciemnych stron ludzkiej egzystencji, ukazująca pożądania i słabości, przybliżająca dziką, zwierzęcą naturę człowieka. Przez ówczesną krytykę twórczość Lebensteina bywała trafnie nazywana malarskim odpowiednikiem utworów Dostojewskiego czy Sartre'a. Prace z cyklu łączyły podobne rozwiązania kompozycyjnej. Obraz „Lekcja Zoologii”, powstały w 1972 roku, wystawiany m.in. na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, został zakomponowany na tej samej zasadzie, co przedstawiona praca wykonana na papierze – na skos poprowadzona linia dzieli płaszczyznę na dwie części. Po lewej stronie artysta przedstawił niezidentyfikowanego owada o podłużnym tułowiu, po prawej natomiast grupę postaci ustawioną w rzędzie. Na skierowanej ku dołowi linii artysta uśmiercił u góry przedstawione z profilu głowy oraz oblicza zwierzęce, które poprzez delikatne przekształcenia zostają zwieńczone obliczem zbliżonym w swoim wyrazie do tego ludzkiego.

Dzieła takie jak zaprezentowana praca na papierze czy opisany obraz różnią się od drugiej grupy najsłynniejszych realizacji artysty – figur osiowych. Są to kompozycje przedstawione w symetrycznych układach, ukazujących pojedyncze, potworne stworzenia, zawieszone w ponurej przestrzeni. Łączy je jedna tematyka – świat zwierząt, skamieniałych tworów, mrocznych wnętrz. Jedno z głównym natchnień dla Jana Lebensteina stanowiły wielkie teksty kultury. Szczególnie te pasje twórca rozwijał w trakcie pobytu w Paryżu po uzyskaniu w 1959 roku Grand Prix na Pierwszym Międzynarodowym Biennale Młodych. Od tego okresu artysta mieszkał i tworzył we Francji, a jednym z głównych miejsc, gdzie poszukiwał inspiracji, stał się Luwr oraz znajdujące się w nim niezwykłe kolekcje reliktów związanych z archaicznymi cywilizacjami: babilońską oraz sumeryjską. Były to źródła, które na stałe wpłynęły na rozwój jego sztuki przepełnionej apokaliptycznymi wizjami.