Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 3 800 zł

tusz/papier, 10 x 14,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: '1991 | E. Rosenstein'
ID: 82022
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Gdy maluję, mam wrażenie, że uwidaczniam to, co i tak płynie w powietrzu”.

Erna Rosenstein