Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 22 000 zł

akwarela/papier, 39 x 53 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jan Tarasin 91'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN TARASIN | "KOMPLIKACJA 3" | 1991'
ID: 84346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W moich obrazach ważny jest ruch, dynamika, podnieca mnie gra nieskończonych możliwości, jakie stwarza natura”. Jan Tarasin

Cykl „Komplikacje” to seria, nad którą artysta pracował w dojrzałym okresie swojej twórczości. Zdaje się być ona zwieńczeniem raz obranej przez twórcę drogi artystycznej, a także podsumowaniem problemu, któremu artysta poświęcił swoją twórczość. Obrazy Tarasina są bowiem oddzielnym uniwersum, które wytworzył artysta, przez lata konsekwentnie rozwijając swoją wizję świata zbudowanego ze swoistych symboli, zawsze porządkowanych właściwym mu zasadom kompozycji. Artysta operuje zbliżonym kadrem, powiększa niewielki fragment rzeczywistości, dopatrując się w detalu natury istoty rzeczy. Jakby przypadkowo wybrane kadry tworzące obraz Tarasina próbują uchwycić i pokazać świat wzajemnych powiązań, napięć i odniesień. Na płaszczyźnie zamkniętej kwadratem ramy przedmioty i znaki rozpychają się i walczą o uwagę widza kolorem i kształtem. Każdy z nich wydaje się chcieć zaznaczyć, że jest w tej układance najważniejszym elementem.

Słowa Jana Tarasina opublikowane przy okazji wystawy Grafiki i Malarstwa w 1999 roku w Galerii Sztuki Współczesnej ESTA zdają się rzucać światło na cykl „Komplikacje”: „Słowo komplikacje ma złą opinię. Lubimy rzeczy i sytuacje proste, jasne i czytelne. Chcemy wierzyć, że istnieje jakiś uniwersalny klucz, którym będziemy mogli otworzyć i wyjaśnić najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane, dziś dla nas niedostępne tajemnice. Z drugiej strony wiemy, że natura organizując coraz to nowe wyższe związki i zjawiska czyni to niemal wyłącznie poprzez komplikowanie motywów działań, wzajemnych uwarunkowań i powiązań. Komplikacja jest więc ceną za coraz wyższy poziom organizacji natury. Podobne procesy zachodzą w sztuce, choć ich efekty są o wiele bardziej wieloznaczne i często problematyczne. Raz mamy do czynienia z genialną syntezą, skrótem o ogromnej sile wyrazu i zasobie zawartych treści, a kiedy indziej tylko z martwym schematem czy wręcz z wulgarnym uproszczeniem. W procesach odwrotnych już o wiele trudniej o trafniejsze i odkrywcze rozwiązanie. Nasza wyobraźnia z trudem demontuje i od nowa konstruuje nowe wersje ze znanych jej elementów. Prawie nie jest w stanie wymyślić całkiem nowych. Stosunkowo łatwo przychodzi jej komplikowanie mechanicznego dekoracyjnego wzoru, mechanicznego ruchu maszyny, komplikowanie modułów statycznych konstrukcji i struktur” (Jan Tarasin, Komplikacje, 1999, dostępne na: https://galeria-esta.pl/pliki/katalogi/Wystawa_Grafiki_i_ Malarstwa_Jana_Tarasina.pdf).