Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Alicja Wahl (ur. 1932 r., Warszawa)
Kobieta z parasolką, 1990
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
81
Alicja Wahl (ur. 1932 r., Warszawa)
Kobieta z parasolką, 1990

Cena wylicytowana: 1 200 zł

akwarela, tusz/papier, 24,5 x 20 cm (arkusz)
na dole dedykacja: 'Dla Moniki (pięknej) Alicja | 1990 | A. Wahl'
ID: 82316
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.