Sztuka Współczesna. Prace na Papierze (wyniki)
5 maja 2020 godz. 19:00

Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
Karta pocztowa do Jadwigi Maziarskiej, 1991
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
Karta pocztowa do Jadwigi Maziarskiej, 1991

Cena wylicytowana: 4 800 zł

tusz/papier, 10 x 14,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji.: '1991 | E.Rosenstein | 22/XII'
na odwrociu życzenia dla Jadwigi Maziarskiej
ID: 84301
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.