Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
77

Cena wylicytowana: 1 400 zł

akwarela/papier, 25,5 x 34 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: '[monogram wiązany] 1992'
ID: 58779
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.