Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
59

Cena wylicytowana: 13 000 zł

tusz, gwasz/papier milimetrowy, 31,5 x 24,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'LEBENSTEIN 59'
ID: 62747
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Bogdana Jakubowskiego, Paryż
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Jan Lebenstein. Promenade. Obrazy i rysunki z lat 50. i 60. XX wieku, katalog wystawy w Galerii aTAK, Warszawa 2012, s. 49 (il.)
Wystawiany
  • "Jan Lebenstein. Promenade. Obrazy i rysunki z lat 50. i 60. XX w.", Galeria aTak, Warszawa, 27.04.-30.06.2012