Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
70

Cena wylicytowana: 12 000 zł

kredka, węgiel/papier, 102 x 145 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.śr.: '16 [monogram wiązany] 94'
ID: 61732
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.